De zes modules uit het werkboek

Timemanagement

De eerste module heet 'timemanagement' en is vooral gebaseerd op assertiviteit. Een assertieve, bewust opererende schoolleider volgt zijn of haar doelen. Reageert niet, maar regisseert. Beschikt over professioneel zelfbewustzijn en voert niet klakkeloos uit wat van hem of haar wordt gevraagd. Deze module helpt je daarvoor aan het benodigde instrumentarium.

Motiveren

Hoewel elk mens uiteindelijk zichzelf motiveert, zijn er belangrijke principes waarmee je medewerkers kunt stimuleren. In de tweede module leer je ze en oefen je ermee.

Delegeren

Wie alleen de belangrijkste apen op haar of zijn schouder heeft zitten, komt aan effectief management toe. Maar hoe stuur je de andere apen naar je medewerkers, het bestuur en de ouders? Dat is de kern van module drie.

Uitspreken

Stille verwachtingen zijn de dood in de pot voor goede samenwerking. Wie zich uitspreekt en helder communiceert, is de transparante leider die elke basisschool verdient. De vierde module in het werkboek reikt je hulpmiddelen aan voor effectieve communicatie.

Coachen

Doelgericht coachen en begeleiden van medewerkers legt vaak onvermoede kwaliteiten bloot, waar het team veel aan kan hebben. Hoe help je je mensen om het beste uit zichzelf te halen? Hoe stimuleer je het zelfinzicht dat nodig is om deel van jouw team te mogen zijn? Module vijf draait hierom.

Feedback geven en ontvangen

Deze module gaat om feedback geven en ontvangen. Positieve kritiek geven én krijgen hoort tot de lastigste onderdelen van onze communicatie. Leiders die de kunst beheersen, hebben een voorsprong. Deze module wordt, net als de andere vijf, in meer of mindere mate ingezet als je profiel en je doelen daarom vragen.

De volgorde van de modules is indicatief. We gaan eerst aan de slag met datgene waar op dat moment de meeste behoefte aan is.

De coaching on the job, die centraal staat en zo kenmerkend is voor mijn hulp aan schoolleiders, heeft zijn effectiviteit bewezen. Doordat ik tijdelijk deel uitmaak van jouw wereld als schoolleider, ontstaat in zeer korte tijd een betrouwbaar beeld van je kracht en je ontwikkelpunten. Bovendien helpt de voortdurende aandacht om veranderingen in korte tijd succesvol te implementeren. Het helpt je aan de authentieke kracht die onmisbaar is voor een moderne schoolleider.

Is je belangstelling gewekt voor het traject Coaching van schoolleiders?

arrow_drop_up arrow_drop_down