Teamontwikkeling

achter elke groep schuilt een team

Verschillen erkennen, verschillen benutten

Een goed team weet gezamenlijke doelstellingen te behalen door de individuele kwaliteiten te bundelen. Maar dergelijke doelstellingen ontaarden nogal eens in dromerige vergezichten. Je kwaliteiten blijven dan onbenut en taken gaan voelen als verplichtingen. Voor je het weet, is het team meer intern dan extern gefocust. Je kunt dat beter vóór zijn. En het dak repareren voordat het regent. Een coach die jullie helpt team te zijn, maakt het verschil.

Goede samenwerking

Ton Plompen Ontwikkeling ondersteunt jou en je team zowel vóór als tijdens de regenbui. Ik doe dat zowel on- als off-the-job. De stip op de horizon: een goede samenwerking waarin plezier en resultaat hand in hand gaan. Daar ga ik jullie bij helpen!

Ik start elk traject met een gedegen intake, bij voorkeur met de leidinggevende én het team. Tijdens de intake inventariseer ik jullie behoeften. Op basis van de intake ontwerp ik een programma dat op maat is gemaakt. Dat recht doet aan jullie behoefte. En dat in lijn is met de opgave waar jullie voor staan.

Het maatwerkprogramma bevat onderdelen die aansluiten bij jullie problematiek en oplossingsrichting. Te denken valt aan coaching en training op het gebied van:

  • Het persoonlijk leiderschap van de manager of bestuurder; 
  • de communicatie en samenwerking binnen het team;
  • ieders rollen, rolbesef en verantwoordelijkheden;
  • het eigenaarschap van alle betrokkenen en de gezamenlijke teamdoelen;
  • werkafspraken en -procedures maken en naleven;
  • elkaar feedback geven en leren ontvangen.

Het resultaat van een maatwerktraject voor jou en je team omvat bij Ton Plompen Ontwikkeling:

  • Een verbindende manager of bestuurder met een herkenbare leiderschapsstijl. Die transparant werkt en duidelijkheid heeft en geeft over rollen en verantwoordelijkheden, inclusief die van zichzelf. Die de teamleden kan coachen op inhoud en attitude en die een heldere gesprekscyclus hanteert. 
  • Een team met rolbesef dat de beschikbare tijd en middelen effectief en efficiënt benut. Waar duidelijkheid is over de korte en lange termijn, gestructureerd en flexibel wordt samengewerkt en waar de teamrelaties adequaat worden onderhouden. 
  • Een manager en team die intern en naar de buitenwacht natuurlijk gezag hebben op vakgebied, organisatie en deeltaken. 

 Is jullie belangstelling gewekt?

arrow_drop_up arrow_drop_down