Page content

article content

Soms zijn docenten nét iets te volgzaam

Ooit las ik deze kop in het AD;

Ik werd direct geprikkeld door deze kop. Het beeld bestaat dat leerkrachten namelijk nogal eigenwijs zijn. Dat beeld onderschrijven de meesten ook wel en soms gaan zij er zelfs prat op. Dus docenten te volgzaam?

Mijn aandacht was getrokken. De tekst stond in een artikel over hulptroepen die die gedurende een kwartaal ingezet worden om leerkrachten en docenten te helpen bij het terugdringen van werkstress. De hierboven genoemde quote is afkomstig van een geïnterviewde leerkracht uit het basisonderwijs. Zij vindt dat het allemaal nog wel meevalt. Het gaat er om dat je niet bang hoeft te zijn om fouten te maken. Als je er maar van leert. En maak gebruik van elkaars kwaliteiten: waar de een goed in is kan hij of zij weer een ander mee helpen en omgekeerd. Een docent aan een middelbare school vindt het helemáál niet meevallen. Hij heeft zijn handen vol aan zijn HAVO 3-klas van 26 leerlingen en met alles wat daarbij komt kijken. En over alles wat hij doet, moet hij zich verantwoorden: aan ouders, externe begeleiders, zijn directie en de onderwijsinspectie. “Daar zijn onderbouwde dossiers voor nodig” zo stelt hij. Maar niet alles hoeft. Vaak zitten leerkrachten al vast in een bepaald patroon. Sander Dekker zegt, in hetzelfde artikel: “De slechtste reden om iets te doen is, omdat je denkt dat het moet van een ander. Een leraar weet heel goed wat handig is om bij te houden.” Dat zou leerkrachten wat geruster moeten stellen, toch?

Inderdaad, dat zou je denken. Maar vaak is dat niet zo. Het gevaar bij leerkrachten is, dat zij gewend zijn om alleen te opereren. Zij hebben ervoor gekozen om les te geven. Iets bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen, ze voor te bereiden op een rol in de samenleving: nu en ook toekomstbestendig. Het dus zit het niet per definitie in het DNA om samen te werken, om je onzekerheden en minder ontwikkelde kwaliteiten te delen met je collega’s.

Echter, elke leerkracht maakt deel uit van een team en staat er dus niet alleen voor. Een team met vaak heel verschillende kwaliteiten. Wat ik adviseer is:

  • Formeer teams die qua kwaliteiten en voorkeuren evenwichtig verdeeld zijn (maak daarbij bijvoorbeeld gebruik van Insights Discovery)
  • Maak gebruik van elkaars kennis en kunde. Help elkaar door samen te werken, elkaar te leren begrijpen en elkaars kracht te benutten.
  • Heb het – tijdens vergaderingen, overleggen, etc. – zeker ook over ‘waar staan wij eigenlijk voor als team? Als school?’
  • Laat collega’s eens over je schouder meekijken en nodig uit tot feedback.
  • Stel met elkaar, per team of per school, per jaar vast waar je naar toe wilt, wat je wilt bereiken en wat jullie missie is.
  • Vraag je bij alles wat je doet af: Waarom doe ik dit? Draagt het iets bij aan wat wij als school hebben afgesproken, of waar wij als team voor staan?
  • Neem ook – mét elkaar – beslissingen over wat je niet (meer) doet.

Steve Jobs zei ooit ‘deciding what NOT to do is as important as diciding what to do’.

Dat lijkt mij een belangrijke bijdrage aan het terugdringen van werkstress.

 

 

 

Comment Section

0 reacties op “Soms zijn docenten nét iets te volgzaam

Plaats een reactie


*


Klik gerust eens door onze categorieën heen: