insights_discovery

Insights Discovery

De kracht van het verschil

Insights Discovery® is een hulpmiddel voor extra zelfkennis . Het werkt op basis van een kleurentaal.

Insights Discovery® gaat er vanuit, dat elke persoon uniek is. Het laat zien dat individuele personen, teams en organisaties aan kracht kunnen winnen door de verschillen tussen mensen te herkennen, te waarderen en te benutten. 

Inzicht

Het zijn juist de verschillen die belangrijk kunnen bijdragen aan de samenwerking en het realiseren van de doelstellingen.

Ook geeft het Insights Discovery® profiel inzicht in de mate waarin iemand investeert in kwaliteiten en minder ontwikkelde kanten. En in de grootste kansen en uitdagingen.

Prachtige taal

De vier Insights-kleuren reiken een prachtige taal aan om je persoonlijkheid inzichtelijk en bespreekbaar te maken.

Met behulp van dit instrument kunnen we een versnelling aanbrengen aan de verdere ontwikkeling van teams. Daarnaast geeft het leidinggevenden handvatten om te sturen op resultaten.

Profiel helpt

Zodra van ieder teamlid een profiel beschikbaar is, kan dat enorm bijdragen aan erkenning van kwaliteiten en voorkeuren, aan het voorkomen van onderlinge ergernissen en aan het laagdrempelig feedback geven.


Management hoofdstuk

We kunnen bij de profielen een module ‘management’ toevoegen. Die geeft belangrijke voordelen bij de afstemming tussen leidinggevenden en hun medewerkers. 

Deze toevoeging biedt de medewerkers, maar ook de leidinggevende aanwijzingen over:

  • motivatie
  • de ideale werkomgeving
  • gewenste type leiderschap

Hoe werkt het?

We meten unieke persoonlijke voorkeuren aan de hand van een korte online vragenlijst. De antwoorden leveren onder meer een persoonlijk profiel op van tenminste 20 bladzijden, waarin de individuele kwaliteiten en ontwikkelpunten in kaart worden gebracht.

Aan kracht winnen

Het profiel laat zien dat individuele personen, teams en organisaties aan kracht kunnen winnen door de verschillen tussen mensen te onderkennen en te waarderen.

Is je interesse gewekt?

arrow_drop_up arrow_drop_down