Page content

article content

Hoe delegeer je?

Hoe delegeer je?

Kenmerkend voor goed delegeren is de zorgvuldigheid waarmee je de werkzaamheden overdraagt. Je spreekt niet terloops de eerste medewerker die je ziet aan en geeft hem na een neuzelgesprek over het weer, snel een opdracht.
Houd een delegeringsgesprek.

Als je delegeert, voer dan een gedegen ‘delegeringsgesprek’

Een delegeringsgesprek is het gesprek waarin je een taak overdraagt aan één van je leerkrachten of andere medewerkers. Je benoemt daarin het resultaat dat je wilt bereiken, je geeft een instructie en je maakt afspraken over tussenresultaten.

Maak een afspraak voor een delegeringsgesprek en delegeer niet tussen neus en lippen door.

 • Bereid het gesprek goed voor. Van tevoren moet je het resultaat, de instructie en de te nemen tussenstappen op een rij zetten.
 • In het delegeringsgesprek heb je naast aandacht voor de inhoud, ook aandacht voor de relatie met de medewerker: je zorgt ervoor dat de ander gemotiveerd en met zelfvertrouwen aan de slag kan.
 • Hoe je delegeert hangt af van de medewerker. Bekwame en gemotiveerde medewerkers zul je meer vrij kunnen laten dan (nog) niet-bekwame medewerkers. Dit heet situationeel leidinggeven.

situationeel leidinggeven

 • Na het delegeringsgesprek laat je de medewerker zoveel mogelijk zelf aan de slag gaan. Je laat de taak en de medewerker los.

Bespreek de tussenresultaten

Door tussenresultaten af te spreken kun je de voortgang controleren én de medewerker ondersteuning bieden tijdens het uitvoeren van een gedelegeerde taak. Voorbeelden van tussenresultaten zijn: een voorbespreking voor een bijeenkomst, een plan van aanpak en een concept. Neem de bespreking van het tussenresultaat serieus.

Begin met de positieve feedback te geven over wat er gedaan is. Daarmee versterk je het zelfvertrouwen van de gedelegeerde en leer je hem meer dan als je vertelt wat er niet goed is.

Vraag de ander naar moeilijkheden en problemen en help hem met het zoeken naar een antwoord. Dat doe je bijvoorbeeld door vragen te stellen.

Laat niet toe dat de ander problemen op jouw bord legt. Dit wordt ook wel ´omhoog delegeren´ genoemd. Leg het probleem onmiddellijk terug en activeer de ander om verantwoordelijkheid te nemen voor de oplossing. Het GROW-model biedt hiervoor goede mogelijkheden. Stel bijvoorbeeld de vraag: “en wat is jouw advies?”

Mocht je naar aanleiding van het tussenresultaat geen vertrouwen hebben dat het eindresultaat bereikt gaat worden, neem de taak dan af. Je zult dan wel bij jezelf te rade moeten gaan: heb ik de goede medewerker gekozen en was de instructie wel helder?

Bespreek het eindresultaat

Als de taak is afgerond, bespreek je het eindresultaat. Daarin komen in ieder geval de volgende onderdelen aan bod:

 • Komt het behaalde resultaat overeen met wat was afgesproken?
 • Wat is goed gegaan in de uitvoering?
 • Wat zijn aandachtspunten voor een volgende keer?
 • Hoe is het delegeren beide partijen bevallen? Zijn er wederzijdse tips?
 • Mag de medewerker de taak nog een keer uitvoeren of wordt hij van zijn taken ontheven?

Welke competenties zet je in?

 • Besluitvaardigheid. Delegeren vraagt om besluitvaardigheid, want twijfelachtig delegeren leidt niet tot de beste resultaten.
 • Samenwerken. Je bent samen met de medewerker aan wie je delegeert verantwoordelijk voor het resultaat, dat vraagt om een goede samenwerking.
 • Inlevingsvermogen en sensitiviteit. Hoe beter je begrijpt hoe een ander in elkaar zit, hoe makkelijker het zal zijn in te schatten hoe je iemand het best kunt inzetten.
 • Feedback geven en ontvangen.  Zowel bij de bespreking van het eind- en tussenresultaat moet je feedback geven. Vraag ook om feedback aan je medewerker over jouw manier van delegeren. Daar leer je ook weer van.
 • Leidinggeven met feedback. Delegeren vraagt om een coachende stijl van leidinggeven. Een eenvoudige en snelle coachingsmethode is het GROW-model.
 • Situationeel leidinggeven. Als je delegeert moet je rekening houden met het profiel van je medewerker.

Comment Section

0 reacties op “Hoe delegeer je?

Plaats een reactie


*


Klik gerust eens door onze categorieën heen: