Page content

article content

Hoe belangrijk is delegeren?

Een schoolleider die zich bezighoudt met z’n belangrijkste taken, ontkomt er niet aan om te delegeren. Bij delegeren vertrouw je een taak met de bijbehorende bevoegdheden en middelen aan een ander toe. Je houdt echter zelf wel de eindverantwoordelijkheid voor het resultaat.

Bij middelen kun je bijvoorbeeld denken aan een budget of aan een aantal vrijgestelde uren. In dit artikel ga ik nader in op de volgende onderdelen:

 • Wat levert het op als je delegeert?
 • Welke taken zijn geschikt om te delegeren (en welke niet)?
 • Aan wie delegeer je?
 • Hoe delegeer je?

Wat levert het je op als je delegeert?
Vaak is het verleidelijk om werkzaamheden tóch zelf op te pakken. Want is het niet zo dat, als je het zelf doet, gaat het sneller en misschien zelfs beter? In het begin zal je het zelf ook sneller kunnen. Maar dan blijf je jezelf in de staart bijten. Je blijft in dezelfde tredmolen lopen en we weten toch waar dat toe kan leiden?

Conclusie: delegeren dus.

Er is een aantal redenen waarom delegeren zo belangrijk is:

 • Je kunt beter omgaan met werkdruk omdat je (op den duur) tijd bespaart.
 • Je motiveert je medewerkers.
 • Je ontwikkelt je medewerkers.
 • Je maakt beter gebruik van de kwaliteiten van anderen.
 • Je kunt je concentreren op de taken die voor jou als schoolleider echt belangrijk zijn, zoals het onderhouden van externe contacten, het begeleiden en coachen van je leerkrachten, het werken aan een gedragen visie, de basis leggen voor het schoolwerkplan, enzovoort.

Welke taken zijn geschikt om te delegeren?
Als eerste is het een goed idee regelmatig je taken op een rij te zetten en te kijken of je alles nog wel zelf wilt of moet doen. Ik heb de ervaring dat schooldirecteuren zich met van alles en nog wat bezighouden. Veelal zijn dat belangrijke zaken, maar ze horen niet altijd thuis op het bordje van de directeur.
Taken die geschikt zijn om te delegeren:

 • Wat ook door een ander kan worden gedaan
 • Wat beter door een ander kan worden gedaan
 • Wat anderen ook moeten leren
 • Wat anderen leuk vinden om te doen

Je delegeert niet:

 • Wat gevoelig ligt: bijvoorbeeld ontslagkwesties, conflicten en dergelijke
 • Je kerntaken: bijvoorbeeld het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken of het vaststellen van het schoolwerkplan en de jaarplannen
 • Het houden van het overzicht
 • De eindverantwoordelijkheid voor taken die je hebt gedelegeerd

Aan wie delegeer je?

Als je weet welke taken geschikt zijn, beslis je aan wie je de taak gaat geven. Daarvoor zet je de volgende stappen:

 1. Analyseer de taak: welke competenties en vaardigheden zijn nodig voor deze taak?
 2. Analyseer je medewerkers: welke kennis en competenties hebben zij in huis? Wat vinden ze leuk? Waarin moeten of willen ze zich ontwikkelen? (tip: betrek hier ook het niet-onderwijzend personeel bij, zoals de administratief medewerker of de conciërge)
 3. Wie heeft er nog ruimte in zijn takenpakket of bij wie is er ruimte te creëren? Zorg ervoor dat niet alle taken bij die ene persoon die zo enthousiast en bekwaam is terecht komen.
 4. Kies de medewerker waarbij de taak het beste past, qua bekwaamheden, interesses en ontwikkelingsmogelijkheden.

Houd er ook rekening mee in je keuze dat het delegeren van een taak aan een minder bekwame medewerker jou meer tijd kost aan instructie en begeleiding. Heb je die tijd en het bijbehorende geduld om ontwikkelingsgericht te delegeren?

Doe het dan! Het levert je op termijn zeker wat op.

Comment Section

0 reacties op “Hoe belangrijk is delegeren?

Plaats een reactie


*


Klik gerust eens door onze categorieën heen: