Page content

article content

Creativiteit viert hoogtij bij arbeidstekort

Het onderwijs is niet de enige sector waar het tekort aan arbeidskrachten nijpend is. Busondernemingen bijvoorbeeld. Zij mikken op vrouwen als nieuwe doelgroep. Maar zo zijn er meerdere sectoren die te kampen hebben met een tekort.

Tegelzetter, kraamhulpen, ict’ers: aan veel beroepen is een structureel tekort. Omdat politiek Den haag vrijwel alles al uit de kast heeft gehaald om de krapte aan te pakken, komt het nu aan op de vindingrijkheid van werkgevers. 

Dit schreef de Volkskrant op 25 augustus jl. ter inleiding op een artikel onder de kop: “Chauffeurs gezocht, rijbewijs niet nodig”

De schatkist biedt geen soelaas meer: de Haagse gereedschapskist is leeg.

Maar zoals onder meer in dit artikel te lezen is, worden branches, ondernemers en bedrijven steeds inventiever om hun tekort aan arbeidskrachten op te lossen. Door de nood gedwongen, dat wel.

Vrouwen werden gestimuleerd aan het werk te gaan door tweeverdieners belastingvoordelen te geven boven kostwinners. De werkloosheidsuitkering WW werd ingekort van maximaal vijf jaar naar maximaal 38 maanden en nu, per 2019, naar maximaal twee jaar. Gemeenten voeren de bijstand sinds 2006 streng uit. De arbeidsongeschiktheidsuitkering WAO is vervangen door de veel strengere Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Het vroegpensioen is afgeschaft. Als klap op de vuurpijl is 65 jaar als pensioenleeftijd losgelaten. Die stijgt mee met de levensverwachting.

Hiermee is de bodem van de Haagse gereedschapskist in zicht. De sociale zekerheid biedt geen vluchtroutes meer om langdurig aan werken te ontkomen. Natuurlijk kan de WW nog korter, maar dat biedt nauwelijks soelaas. Het roer moet dus om, vinden hoogleraren arbeidsmarkt Joop Schippers en Ton Wilthagen, al leggen zij verschillende accenten.”

Noodkreten

“Ideeën zijn hard nodig nu de noodkreten van werkgevers ons om de oren vliegen. ‘Autobedrijven somber door personeelstekort’, kopte de NOS vrijdag, ‘Personeelstekort bouw gaat door het dak’, chocoladeletterde (leuk woord trouwens 😁De Telegraaf. Automonteurs, timmerlieden, verpleegkundigen, obers, politieagenten, basisschoolleraren – aan zo ongeveer alles is gebrek.”

Allereerst wordt er, net zoal in het onderwijs geroepen om meer salaris. Zolang daar echter geen sprake van is, zullen werkgevers zelf inventiever moeten worden en, al dan niet collectief, ideeën moeten genereren om het personeelstekort het hoofd te bieden.

Ach-en-weegeroep

“Onderbelicht in de alarmverhalen blijft echter veelal wat werkgevers zelf kunnen doen om zich aantrekkelijker te maken. Het ach en wee-geroep onder bovenbazen heeft soms iets weg van een onwelriekende, immer humeurige vrijgezel, die zijn falen op de liefdesmarkt wijt aan een ‘tekort aan vrouwen’. Door de krapte op de arbeidsmarkt moeten werkgevers tegenwoordig net zo goed bij werknemers solliciteren als andersom. Welke gereedschappen hebben werkgevers in de strijd om nieuw personeel?”

Scholen en schoolleiders zouden wellicht meer gebruik kunnen maken van het potentieel dat zich onder ouders bevindt. Ouders hebben ook allemaal hun netwerken. Ook in de branches die hierboven genoemd staan: automonteurs, timmerlieden, verpleegkundigen, obers en politieagenten. Ideeën uitwisselen, naast ideeën genereren, loont zeker de moeite. Hoe gaan zíj om met het werven van personeel?

En ik weet zeker: ouders vinden het vast heel leuk en zinvol om mee te denken. Het gaat tenslotte om het belang van hun eigen kinderen….

Comment Section

0 reacties op “Creativiteit viert hoogtij bij arbeidstekort

Plaats een reactie


*


Klik gerust eens door onze categorieën heen: