arrow_drop_up arrow_drop_down

Coaching Schoolleiders

persoons- en praktijkgericht

Authentiek blijven, ondanks alles

Schoolleiders waren altijd al bepalend voor de kwaliteit van het onderwijs. Zonder gedegen leiderschap stagneert de innovatie, wat ten koste gaat van het leerlingaantal. Maar door de huidige arbeidstekorten in het onderwijs is de noodzaak van effectief leiderschap nog verder toegenomen. In het traject Coaching van Schoolleiders werk je aan aan alle facetten van je leiderschap.

Stabiele factor en realistische partner

Een school vraagt vandaag de dag een zinvolle leer- én werkomgeving. Ouders dringen onverminderd aan op kwalitatief onderwijs, alsof er geen personele en organisatorische vraagstukken bestaan. Je bestuur verlangt onverminderd creatieve oplossingen, alsof er geen personele en organisatorische vraagstukken bestaan. Dat spanningsveld trekt een zware wissel op de leidinggevende en managementkwaliteiten van de schoolleiders. Wie daarin investeert, wordt een gedreven inspirator voor de werkomgeving, een stabiele factor in de communicatie met medewerkers en ouders en een realistische partner van het bestuur. Maar vooral een vriend van zichzelf die overeind blijft als het waait of stormt in onderwijsland. Je blijft authentiek en jezelf, wat er ook gebeurt.

Onderscheidende aanpak                

Ton Plompen Ontwikkeling helpt schoolleiders naar authenticiteit met een onderscheidende aanpak. In Coaching van Schoolleiders werk ik on-the-job en kijk, steeds gedurende een dagdeel, met jou mee. Observeer tijdens je gesprekken met je team, met de ouders, de bestuurders en de inspectie. Neem de organisatie van je werk, de inrichting van je werkkamer en je reactie op de dingen die dagelijks op je afkomen in me op. Ik volg je onopvallend als je evenementen voorbereidt, ouders geruststelt, medewerkers motiveert en werk delegeert. Samen en onder vier ogen bespreken we mijn indrukken en observaties en de adviezen die daaruit voortvloeien.

Werkboek ter ondersteuning

Aan het begin van het coachtraject ontvang je een werkboek, dat je ondersteunt bij het vaststellen en bereiken van je doelen. Wat wil je bereiken op de verschillende onderdelen van jouw werkterrein? Welke stappen zijn nodig om die doelen te bereiken? Daarop krijg je met behulp van theorie, opdrachten en oefeningen het antwoord. Het levert je inzichten op die je in je eigen praktijk kunt toepassen.

Het werkboek loopt als een rode draad door je coachtraject en bevat zes modules. De ene module zal meer aandacht krijgen dan de ander, afhankelijk van jouw profiel en de doelen die je wilt bereiken. Het is als volgt opgebouwd:  

Persoonlijk profiel

Het werkboek start met een vragenlijst waarmee we jouw persoonlijke profiel opstellen. Aan de hand daarvan:

  • karakteriseren we jouw leiderschapsstijl,
  • formuleren we de doelen van jouw traject,
  • beschrijven we jouw persoonlijke effectiviteit (lees: time management)
  • en formuleren we je persoonlijke kompas.

Lees verder voor de 6 modules

wij gebruiken cookies